DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2015.22.131258

ЛЕКСИКА КОНЯРСТВА В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОВОРІВ СЕРЕДНЬОГО НАДБУЖЖЯ

С. С. Поліщук

Анотація


У статті здійснено лексико-семантичний аналіз найменувань коней. Джерелами фактичного матеріалу послугували польові записи, здійснені в 65 населених пунктах середньонадбузького ареалу. Зроблено висновок, що зафіксовані номінації тісно пов’язані з літературними відповідниками, хоч і мають фонетичні та лексико-семантичні відмінності.

Ключові слова


лексема; семема; конярство; говірка; середньонадбузький ареал; Середнє Надбужжя

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бондар О. І. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія : [навч. посіб.] / О. І. Бондар, Ю. О. Карпенко, М. Л. Микитин-Дружинець. – К. : Академія, 2006. – 368 с.

Етимологічний словник української мови. – К.: Наук. думка, 1985, 1989, 2006. – Т. 2, 3, 5.

Конярство // Українська Радянська Енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http: // leksika.com.ua/18810320/ure/konyarstvo

Словник української мови. – К.: Наук. думка, 1971, 1973, 1978, 1979. – Т. 2, 4, 9, 10.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)