№ 22 (2015)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. СЛОВОТВІР. СИНТАКСИС.

АКСІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З НАЙМЕНУВАННЯМИ ОДЯГУ ТА ЙОГО ДЕТАЛЕЙ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ PDF
О. А. Войцева 5-16
ВИМОВА ЗВУКОСПОЛУК УКРАЇНСЬКИМИ РЕСПОНДЕНТАМИ ПМР: НОРМА ТА ДЕВІАЦІЇ PDF
М. Л. Дружинець 16-30
ЛЕКСИКА КОНЯРСТВА В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОВОРІВ СЕРЕДНЬОГО НАДБУЖЖЯ PDF
С. С. Поліщук 30-38
МІЖМОВНІ СЕМАНТИЧНІ СПІВВІДНОШЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЛЮДИНУ В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ PDF
А. Л. Порожнюк, В. В. Горбань 39-52
ЕТИМОЛОГІЯ, СЛОВОТВІРНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОФІЦІЙНИХ НАЗВ АВТОМОБІЛІВ PDF
А. П. Романченко, Н. М. Хрустик 52-60
ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІАЛЕКТІВ У ПРАЦЯХ А. А. МОСКАЛЕНКА PDF
Л. І. Хаценко 61-70

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ЧОЛОВІЧИХ ТА ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ В ІСТОРИЧНОМУ РОМАНІ В. ШКЛЯРА «МАРУСЯ» PDF
О. В. Антонюк, М. В. Плахотна 71-85
ЗАМІНА КОМПОНЕНТА ЯК НАЙЧАСТОТНІШИЙ ПРИЙОМ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ У ТЕКСТАХ СУЧАСНИХ ЗМІ PDF
Г. Ю. Касім 85-94
БАЗОВІ ІДЕЇ НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ: ШЛЯХИ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ PDF
Т. Ю. Ковалевська 94-105
СУГЕСТИВНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Н. В. Кутуза 105-115
ВЛАСНІ НАЗВИ В ТЕКСТАХ «ПОВІСТЕЙ БЄЛКІНА» О. С. ПУШКІНА І ПОВІСТЯХ Т. Г. ШЕВЧЕНКА PDF (Русский)
І. В. Мурадян 116-122
ДИНАМІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕМІОТИЧНИХ КОДІВ В УКРАЇНСЬКІЙ КОМЕРЦІЙНІЙ ТЕЛЕРЕКЛАМІ PDF
О. В. Щербак 122-135
ЦІННІСНА ІЄРАРХІЯ МИТЦЯ У ПОЕЗІЇ В. СВІДЗИНСЬКОГО PDF
Л. І. Яковенко 135-146