DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2015.22.131266

ВЛАСНІ НАЗВИ В ТЕКСТАХ «ПОВІСТЕЙ БЄЛКІНА» О. С. ПУШКІНА І ПОВІСТЯХ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

І. В. Мурадян

Анотація


У статті розглянуто зіставний аспект у використанні власних імен у текстах прозових повістей О. С. Пушкіна і Т. Г. Шевченка. Відзначено схожість у номінації головних героїв і у варіюванні антропонімної формули. В іменуванні другорядних персонажів автор відзначає відмінності. Так, Шевченко найчастіше використовує антропоніми для іменування другорядних персонажів, а Пушкін надає таким персонажам здебільшого лише апелятивні номінації. У повістях Т. Г. Шевченка, на відміну від «Повістей Бєлкіна» О. С. Пушкіна, наявна велика кількість топонімів.

Ключові слова


власні імена; антропоніми; топоніми; антропонімна формула

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики / М. М. Бахтин. – М. : Худ. лит., 1975. – 502 с.

Виноградов В.В. Стиль Пушкина / В. В. Виноградов. – М. : Гос. изд-во худ. лит., 1941. – 620 с.

Гундорова Т.І. Кобзар Дармограй. Про літературні маски Шевченка [Електронний ресурс] / Т. І. Гундорова / Режим доступу: http: // www.istpravda.com.ua/articles/2014/03/08.

Карпенко Ю. А.Пушкинский ономастикон. «Повести Белкина» / Ю. А. Карпенко // Русское языкознание : науч. сб. - Вып. 2.– К. : Вища школа, 1981. – С. 80–86.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)