DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.131357

НАЗВИ СТЕБЕЛ І ЛИСТЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У ГОВОРАХ СЕРЕДНЬОГО НАДБУЖЖЯ

С. С. Поліщук

Анотація


У статті введено до наукового обігу та здійснено лексико-семантичний аналіз найменувань на позначення стебел і листя сільськогосподарських культур у говорах середньонадбузького ареалу. Джерелами фактичного матеріалу послугували польові записи, зафіксовані в 74 населених пунктах Середнього Надбужжя.


Ключові слова


лексема; семема; стебло; листя; говір; говірка; середньонадбузький ареал; Середнє Надбужжя

Повний текст:

PDF

Посилання


Samaichuk, S. S. (2013), Vocabulary denoting millet raising and processing (on the material of Chemerpol village dialect (Hayvoron district Kirovohradska oblast)) [Leksyka na poznachennia protsesiv vyroshchuvannia ta obrobky prosa (na materiali hovirky sela Chemerpol Haivoronskoho raionu Kirovohradskoi oblasti)], Slovianskyi zbirnyk: zb. nauk. prats, vidp. red. O. A. Voitseva, Chernivtsi, Vyp. KhVII, pp. 194–200.

AUM – (1984 – 2001), Atlas of the Ukrainian Language: 3 Vol. set [Atlas ukrainskoi movy: u 3 t.], Nauk. dumka, K., T. 1 – 3.

Hrinch. – Hrynchenko, B. D. (1958), Dictionary of the Ukrainian Language: 4 Vol. set [Slovar ukrainskoi movy: u 4-t.], Vyd-vo AN URSR, K.

ESUM – (1982 – 2012), Etymological Dictionary of the Ukrainian Language: 7 Vol. set [Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy: v 7 t.], Za red. O. S. Melnychuka, Naukova dumka, K., T. 1 – 6.

SUM – (1970 – 1980), Dictionary of the Ukrainian Language: 11 Vol. set [Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t.], Za red. I. K. Bilodida, Naukova dumka, K., T. 1 – 11.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Самайчук С. С. Лексика на позначення процесів вирощування та обробки проса (на матеріалі говірки села Чемерполь Гайворонського району Кіровоградської області) / С. С. Самайчук // Слов’янський збірник : зб. наук. праць / відп. ред. О. А. Войцева. – Чернівці : Букрек, 2013. – Вип. ХVII. – С. 194–200.

АУМ – Атлас української мови: у 3 т. – К. : Наук. думка, 1984 – 2001. – Т. 1 – 3.

Грінч. – Гринченко Б. Д. Словарь української мови. У 4-т. / ред. Б. Д. Гринченка; [репринт. вид. 1906–1907 рр.]. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1958.

ЕСУМ – Етимологічний словник української мови: в 7 т. / За ред. О. С. Мельничука. – К. : Наукова думка, 1982 – 2012. – Т. 1 – 6.

СУМ – Словник української мови: в 11 т. / За ред. І. К. Білодіда. – К. : Наукова думка, 1970 – 1980. – Т. 1 – 11.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)