DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.131362

ВЛАСНІ ІМЕНА БОЛГАРІВ СЕЛА НОВА ІВАНІВКА, ПОВ’ЯЗАНІ З ВАЖЛИВИМИ ПОДІЯМИ В ІСТОРІЇ БЕСАРАБІЇ

М. Парзулова

Анотація


Статтю присвячено історичним особливостям болгарських власних імен, які функціонують в селі Іванівка на Бессарабії. Автор аналізує важливі історичні події, які вплинули на ономастичний простір Бессарабії і створили умови для функціонування власних назв у політичному, економічному, культурному й соціальному житті села Іванівка.


Ключові слова


оним; ономастичний простір; болгарські власні імена; історичні події

Повний текст:

PDF

Посилання


Bachy`nsky`j, A. D., Belobradova, A. E. y` dr. (1968), Sovetsky`j Pry`dunajsky`j kraj (1940-1945 gg.). Dokumentы y` matery`alы, Mayak, Kyiv.

Grek, Y`., Chervenkov, N. (1993), Bъlgary`te ot Ukrajna y` Moldova. y`zd. kъshha “Xr.Botev” , Sofy`ya.

Y`story`ya sela Novaya Y`vanovka (Esky` Kubej, kolony`ya Y`vanovo, Y`vanovka Bolgarskaya) (2004), Novaya Y`vanovka.

Ky`sky`n, X. P., Poglubko, K. A. (1966), Y`story`ya sela Novoy`vanovky` (Bolgradsky`j rajon, Odesskaya oblast`), Novoy`vanovka.

Ky`sky`n, X. P., Poglubko, K. A. (1966)? Novoy`vanovka v 1905-1907 godax. v-k ”Druzhba”, Bolgrad, br.21, 19.II.

Kny`ga skorby` Ukrainy `. Odesskaya oblast`, (2000), Ry`a “Aspekt”, Odessa, T. 2.

Parzulova, M. (2006), Selo Nova Y`vanovka (Odeska oblast) v svetly`nata na ezy`kovata arxeology`ya, Ukray`nskaya Bulgary`ka, Odesa.

Poglubko, K. (1978), Vesna osvobozhdeny`ya. 1878-1978, Kartya Moldovenyaskэ, Ky`shy`nev.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бачинский А. Д., Белобрадова А. Е. и др. Советский Придунайский край (1940-1945 гг.). Документы и материалы / А. Д. Бачинский, А. Е. Белобрадова и др.. - К.: Маяк, 1968.

Грек И., Червенков Н.. Българите от Украйна и Молдова. изд. къща “Хр.Ботев” / И. Грек, Н. Червенков. - София., 1993.

История села Новая Ивановка (Ески Кубей, колония Иваново, Ивановка Болгарская). - Новая Ивановка, 2004. Училищен архив.

Кискин Х. П., Поглубко К. А. История села Новоивановки (Болградский район, Одесская область) / Х. П. Кискин, К. А. Поглубко. - Новоивановка, 1966.

Кискин Х. П., Поглубко К. А. Новоивановка в 1905-1907 годах. в-к ”Дружба” / Х.П.Кискин, К.А.Поглубко. - Болград, бр.21, 19.II, 1966.

Книга скорби Украiни. Одесская область. - Т. 2. - Риа “Аспект”. - Одесса, 2000.

Парзулова М. Село Нова Ивановка (Одеска област) в светлината на езиковата археология / М. Парзулова.. -, Одеса : Украинская Булгарика, 2006.

Поглубко К. Весна освобождения. 1878-1978 / К. Поглубко.. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1978.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)