DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.131367

ОНІМИ СВІТОВОГО КУЛЬТУРНОГО КОЛА У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ М. ЗЕРОВА

Е. В. Боєва

Анотація


Статтю присвячено дослідженню функційних особливостей онімів, що номінують реалії світової історії та культури у поетичному дискурсі видатного українського поета-неокласика М. Зерова. Встановлено конотативне наповнення антропонімів та топонімів у контексті сонетів українського поета, способи їхньої участі у створенні художнього цілого – поетичного циклу. З’ясовано, що власні назви мають широкий функційний діапазон, завдяки їхній інформативності короткий поетичний текст набує семантичної місткості.


Ключові слова


онім; художній текст; антропонім; топонім; хронотоп; власна назва; оніми «культурного кола»

Повний текст:

PDF

Посилання


Arkas, M. (1991), History of Ukraine-Rus [Istorija Ukrai’ny-Rusi], High school, Kiev, 456 p.

Zerov, M.K. (1990), Works: in 2 vol. [Tvory: v 2 t.], Dnipro, Kiev, vol. 1, 843 p.

Zybov, M.I. (1992), «The name of the character as part of speech and structure-shaped work of art» [«Im’ja personazha jak element movlennjevo-obraznoi’ struktury hudozhn’ogo tvoru»], Literaturna onomastyka ukrai’ns’koi’ ta rosijs’koi’ mov: vzajemodija, vzajemozv’jazky, NMK VO, Kiev, pp.4–14.

Karpenko, O.Yu. (2000), «Language place names – it land: onimizatsiya text as an artistic tool in Lina Kostenko’s novel "Berestechko"» [«Mova toponimiv – mova zemli: onimizacija tekstu jak hudozhnij zasib u romani Liny Kostenko «Berestechko»»], Istoryko-literaturnyj zhurnal, Odessa, No. 5, pp. 9–16.

Kochan, I. (1999), Linguistic analysis of the text [Lingvistychnyj analiz tekstu], World, Lviv, 142 p.

Nikonov, V.A. (1966), A brief toponymic dictionary [Kratkij toponimicheskij slovar’], Think, Moscow, 208 p.

Kozovyk, I.A., Ponomariv, O.D. (1985), Dictionary of classical mythology [Slovnyk antychnoi’ mifologii’], Scientific thought, Kiev, 236 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аркас М. Історія України-Русі / М. Аркас. – К.: Вища школа, 1991. – 456 с.

Зеров М. К. Твори: в 2 т. / М. К. Зеров. – К.: Дніпро, 1990. – Т.1: Поезії. Переклади. – 843 с.

Зубов М. І. Ім’я персонажа як елемент мовленнєво-образної структури художнього твору / М. І. Зубов // Літературна ономастика української та російської мов: взаємодія, взаємозв’язки. – К.: НМК ВО, 1992. – С. 4–14.

Карпенко Ю. О. Мова топонімів – мова землі: онімізація тексту як художній засіб у романі Ліни Костенко «Берестечко» / Ю. О. Карпенко // Історико-літературний журнал. – Одеса, 2000. – №5. – С. 9–16.

Кочан І. Лінгвістичний аналіз тексту: [курс лекцій] / І. Кочан. – Львів: Світ, 1999. – 142 с.

Никонов В. А. Краткий топонимический словарь/ В. А. Никонов. – М.: Мысль, 1966. – 208 с.

Словник античної міфології / [укладачі І. А. Козовик, О. Д. Пономарів]. – К.: Наукова думка, 1985. – 236 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)