DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.131368

ОСОБЛИВОСТІ ОНОМАСТИКОНУ ТВОРІВ БРАТІВ КАПРАНОВИХ

Т. І. Крупеньова

Анотація


У статті проаналізовано особливості функціонування і стилістичну роль онімів у науково-фантастичних творах Братів Капранових, висвітлено роль власних назв у побудові художнього твору. Зазначено, що вони є органічним складником ідіостилю письменників, одним із вагомих засобів створення образу та поглибленого розуміння концепції художнього твору.


Ключові слова


власна назва; міфонім; міфокосмонім; антропонім; ономастичний простір

Повний текст:

PDF

Посилання


Bereza, I. J. (2009), «Ukrainian witch from Gogol to Kapranovy» [Ukrai’ns’ka vid’ma: vid Gogolja do Kapranovyh], Literatura ta kul’tura Polissja, Nizhin, No. 53, pp. 54- 61.

Brothers Kapranovs, (2004), Philtre [Pryvorotne zillja],Green dog, Kiev, 288 p.

Brothers Kapranovs, (2009), Star uncle [Zorjanyj vujko], Green dog, Kiev, 392 p.

Buchko, D. G., Tkacheva, N. V. (2012), Dictionary Ukrainian onomastic terminology [Slovnyk ukrai’ns’koi’ onomastychnoi’ terminologii’], Morning-HT, Kharkov, 256 p.

Voytovych, V. M. (2012), Ukrainian mythology [Ukrai’ns’ka mifologija], Lybid, Kiev, 681 p.

Lukyanenko, D.V. (2009), «Ethnology dominant novels Brothers Kapranovy» [«Narodoznavcha dominanta romaniv Brativ Kapranovyh»], Naukovyj visnyk Mykolai’vs’kogo derzhavnogo universytetu, Mykolayiv, No.22, pp. 210-215.

Superanskaja, A. V. (2009), General Theory of Personal Names [Obshhaja teorija imeni sobstvennogo], Book home "LYBROKOM", Moscow, 368 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Береза І. Ю. Українська відьма: від Гоголя до Капранових / І. Ю. Береза // Література та культура Полісся. – Вип. 53. Гоголь і український культурний контекст. – Ніжин, 2009. – С. 54-61.

Брати Капранови. Приворотне зілля / Брати Капранови. – К.: Зелений пес, 2004. – 288 с.

Брати Капранови. Зоряний вуйко / Брати Капранови. – К.: Зелений пес, 2009. – 392 с/

Бучко Д. Г. Словник української ономастичної термінології / Д. Г. Бучко, Н. В. Ткачова. – Харків : Ранок-НТ, 2012. – 256 с.

Войтович В. М. Українська міфологія / В. М. Войтович. – К.: Либідь, 2012. – 681 с.

Лук’яненко Д. В. Народознавча домінанта романів Братів Капранових / Д. В. Лук’яненко // Науковий вісник Миколаївського державного університету. Філологічні науки. – Вип. 22. – Миколаїв, 2009. – С. 210-215.

Суперанская А. В. Общая теория имени собственного / А. В. Суперанская. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 368 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)