DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.131384

АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Т. П. Беценко

Анотація


У статті розглянуто специфіку лінгвокультурологічного аналізу художнього (поетичного) тексту. З’ясовано зміст цього різновиду роботи з текстом, мету та завдання, подано алгоритм аналізу. Обгрунтовано складники лінгвокультурологічного  аналізу. Лінгвокультурологічний аналіз художнього твору осмислено в аспекті його народознавчих, етнографічних, фольклорних зв’язків.

Ключові слова: лінгвокультурологічний аналіз художнього (поетичного) тексту, алгоритм лінгвокультурологічного аналізу тексту, народознавство, мовні рівні аналізу тексту.


Ключові слова


linguistic cultural analysis of the artistic text; algorithm of linguistic cultural analysis of the text; ethnology; language levels of text analysis

Повний текст:

PDF

Посилання


Matsko, L. (2011) Linguistic and cultural analysis of literary text [Lingvokulturologihnuj analys hudoznogo textu], Cultura slova, Vup. 75, рр. 56-66.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Мацько Л. Лінгвокультурологічний аналіз художнього тексту / Любов Мацько // Культура слова. – 2011. – Вип. 75. – С. 56-66.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)