ДО ПРОБЛЕМИ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА В ЛІНГВІСТИЦІ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ЛІНИ КОСТЕНКО)

Автор(и)

  • О. В. Яковлєва Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.131386

Ключові слова:

найближче значення, лексикографічне, психологічно реальне й символічне значення, онім, апелятив

Анотація

У статті описано різновиди значення слова, які наразі є актуальними у лінгвістичних дослідженнях. Особлива увага приділяється символічному значенню онімів у віршах видатної української поетеси Л. Костенко. Крім символічного наповнення, до семантики онімів додаються й авторські конотації.

Посилання

Akimova, N. V. (2012), Problema rozuminnya kriz’ pryzmu teoriy sensu i znachennya, Filolohichni studiyi, № 7, рр. 5-14.

Vakulenko, S. V. (2004), Chomu Oleksandr Potebnya ne zapochatkuvav nauky semantyky resp. semasiolohiyi?, O. O. Potebnya y aktual’ni pytannya movy ta kul’tury : Zb. nauk. prats’, Vydavnychyy Dim Dmytra Buraho, K., рр. 98-108.

Zhukovs’ka, H. M. (2010), «Use ide, ale ne vse mynaye». Pam"yat’ i chas u tvorchosti Liny Kostenko: Monohrafiya, Knyha, К., 188 р.

Zelenyn, D. K. (2004), Mahycheskaya funktsyya slov y slovesnыkh proyzvedenyy, Yzbrannыe trudы. Stat’y po dukhovnoy kul’ture. 1934-1954, Vstup. st., sost., podhotovka teksta y komment. T. H. Yvanovoy, . Yndryk, M., рр. 45-55.

Karpenko, Yu. O. (2002), Pro literaturnu onomastyku: Mirkuvannya na bazi tvoru Liny Kostenko «Korotko – yak diahnoz», Linguistica slavica. Yuvileynyy zbirnyk na poshanu Iryny Mykhaylivny Zheleznyak, Kyy, K., рр. 75-83.

Kostenko, L. V. (1989),Vybrane, Dnipro, K., 559 р.

Selivanova, O. O. (2010), Linhvistychna entsyklopediya, Dovkillya- K, Poltava, 844 р.

Selivanova, O. O. (2008), Suchasna linhvistyka: napryamy ta problemy, Pidruchnyk, Dovkillya-K, Poltava, 712 р.

Sternyn, Y. A. (2005), Znachenye y kontsept: skhodstva y razlychyya, Obshchenye. Yazmkovoe soznanye. Mezhkul’tur-naya kommunykatsyya : sb. st., Yn-t yazmkoznanyya RAN, . K·HPU ym. K. Z. Tsyolkovskoho, Kaluha, рр. 135-143.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-27

Номер

Розділ

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ