DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.131386

ДО ПРОБЛЕМИ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА В ЛІНГВІСТИЦІ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ЛІНИ КОСТЕНКО)

О. В. Яковлєва

Анотація


У статті описано різновиди значення слова, які наразі є актуальними у лінгвістичних дослідженнях. Особлива увага приділяється символічному значенню онімів у віршах видатної української поетеси Л. Костенко. Крім символічного наповнення, до семантики онімів додаються й авторські конотації.


Ключові слова


найближче значення; лексикографічне; психологічно реальне й символічне значення; онім; апелятив

Повний текст:

PDF

Посилання


Akimova, N. V. (2012), Problema rozuminnya kriz’ pryzmu teoriy sensu i znachennya, Filolohichni studiyi, № 7, рр. 5-14.

Vakulenko, S. V. (2004), Chomu Oleksandr Potebnya ne zapochatkuvav nauky semantyky resp. semasiolohiyi?, O. O. Potebnya y aktual’ni pytannya movy ta kul’tury : Zb. nauk. prats’, Vydavnychyy Dim Dmytra Buraho, K., рр. 98-108.

Zhukovs’ka, H. M. (2010), «Use ide, ale ne vse mynaye». Pam"yat’ i chas u tvorchosti Liny Kostenko: Monohrafiya, Knyha, К., 188 р.

Zelenyn, D. K. (2004), Mahycheskaya funktsyya slov y slovesnыkh proyzvedenyy, Yzbrannыe trudы. Stat’y po dukhovnoy kul’ture. 1934-1954, Vstup. st., sost., podhotovka teksta y komment. T. H. Yvanovoy, . Yndryk, M., рр. 45-55.

Karpenko, Yu. O. (2002), Pro literaturnu onomastyku: Mirkuvannya na bazi tvoru Liny Kostenko «Korotko – yak diahnoz», Linguistica slavica. Yuvileynyy zbirnyk na poshanu Iryny Mykhaylivny Zheleznyak, Kyy, K., рр. 75-83.

Kostenko, L. V. (1989),Vybrane, Dnipro, K., 559 р.

Selivanova, O. O. (2010), Linhvistychna entsyklopediya, Dovkillya- K, Poltava, 844 р.

Selivanova, O. O. (2008), Suchasna linhvistyka: napryamy ta problemy, Pidruchnyk, Dovkillya-K, Poltava, 712 р.

Sternyn, Y. A. (2005), Znachenye y kontsept: skhodstva y razlychyya, Obshchenye. Yazmkovoe soznanye. Mezhkul’tur-naya kommunykatsyya : sb. st., Yn-t yazmkoznanyya RAN, . K·HPU ym. K. Z. Tsyolkovskoho, Kaluha, рр. 135-143.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Акімова Н. В. Проблема розуміння крізь призму теорій сенсу і значення / Н. В. Акімова // Філологічні студії. – 2012. – № 7. – С. 5-14.

Вакуленко С. В. Чому Олександр Потебня не започаткував науки семантики resp. семасіології? / С. В. Вакуленко // О. О. Потебня й актуальні питання мови та культури : Зб. наук. праць. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго. – 2004. – c. 98-108.

Жуковська Г. М. «Усе іде, але не все минає». Пам’ять і час у творчості Ліни Костенко: Монографія / Г. М. Жуковська. – К.: Книга, 2010. – 188 с.

Зеленин Д. К. Магическая функция слов и словесных произведений / Д. К. Зеленин // Избранные труды. Статьи по духовной культуре. 1934-1954 / Вступ. ст., сост., подготовка текста и коммент. Т. Г. Ивановой. – М.: Индрик, 2004. – С. 45-55.

Карпенко Ю. О. Про літературну ономастику: Міркування на базі твору Ліни Костенко «Коротко – як діагноз» / Ю. О. Карпенко // Linguistica slavica. Ювілейний збірник на пошану Ірини Михайлівни Железняк. – К.: Кий, 2002. – С. 75-83.

Костенко Л. В. Вибране / Л. В. Костенко. – К.: Дніпро, 1989. – 559 с.

Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава: Довкілля- К, 2010. – 844 с.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: Підручник / О. О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2008. – 712 с.

Стернин И. А. Значение и концепт: сходства и различия / И. А. Стернин // Общение. Язмковое сознание. Межкультур-ная коммуникация : сб. ст. / Ин-т язмкознания РАН. – Калуга : КГПУ им. К. З. Циолковского, 2005. – С. 135-143.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)