DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.131387

АНТРОПО-МЕНТАЛЬНИЙ СУБКОД КУЛЬТУРИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ)

В. В. Бадюл

Анотація


У статті запропоновано ієрархічну модель антропного коду культури на матеріалі фразеологічних одиниць української жіночої прози початку ХХІ століття; досліджено структурно-семантичний аспект фразеологічної інтерпретації антропо-ментального субкоду культури в прозі переможниць «Коронації слова» (Ірен Роздобудько, Галина Вдовиченко, Дара Корній, Наталія Гурницька, Вікторія Гранецька), лауреатів цього конкурсу (Світлана Талан, Ніка Нікалео) та авторок-початківців Лесі Олендій, Ірини Хомин.

Ключові слова


код культури; антропо-ментальний субкод культури; фразеологічна одиниця; українська жіноча проза початку ХХІ століття

Повний текст:

PDF

Посилання


Big phraseological dictionary of Russian language (2006) : mean, usage, culturological comment / contributing editor Dr. Philological Sciences Veronica Teliya, AST-PRESS BOOK, Moscow, 784 p.

Vdovichenko, G. (2013), Other apple half: novel, Book Club «Family Leisure Club», Kharkov, 256 p.

Vdovichenko, G. (2008), Half of apple: novel, Nora-Druk, Kуiv, 240 p.

Hurnytska, N., Vdovіchenko, G., Hranetska, V. (2016), et al. Lviv. Coffee. Love: collection, Ed. and the preface. N. Nikaleo, Book Club «Family Leisure Club», Kharkov, 272 p.

Dara, Korney (2016), Star for you, Book Club «Family Leisure Club», Kharkov, 304 p.

Dara Korney (2012), Star for you, Book Club «Family Leisure Club», Kharkov, 240 p.

Rozdobudko, І. (2008), Button; All і want now, Olenium: novels, Folio, Kharkov, 475 p.

Rozdobudko, І. (2008), Two minutes truth : novel, Nora-Druk, Kyiv, 248 p.

Savchenko, L (2013), The phenomenon of etnocodes of spiritual culture of the Ukrainian language in phraseology : etymological and ethnolinguistic aspects: monograph, Dolia, Simferopol, 600 p.

Selivanova, Е. (2006), Modern linguistics : Terminology encyclopedia, The environment-K, Poltava, 716 p.

Talan, S. (2016) Pools: collection, Book Club «Family Leisure Club», Kharkov, 240 p.

Telyya, V. N. (1996), Russian phraseology Semantycheskyy, prahmatycheskyy lynhvokulturolohycheskyy aspects and, Languages of Culture, Moscow, 288 p.

Phraseological Dictionary of the Ukrainian language (1999), [made by Vera Bilonozhenko and others] / The scientific thought, Kyiv, 984 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Большой фразеологический словарь русского языка : значение, употребление, культурологический комментарий / отв. ред. В. Н. Телия. – М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. – 784 с.

Вдовиченко Г. «Інші пів’яблука» : роман / Галина Вдовиченко, передм. М. Руданської. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. – 256 с.

Вдовиченко Г. «Пів’яблука» : роман / Галина Вдовиченко. – К. : Нора-Друк, 2008. – 240 с.

Гурницька Н. Львів. Кава. Любов : збірка / укл. і передм. Н. Нікалео / Н. Гурницька, Г. Вдовиченко, В. Гранецька та ін. . – Харків : Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. – 272 с.

Корній Дара. Зірка для тебе : роман / Дара Корній; поетичне оздоблення Л. Долик; передм. О. Хвостової. – 3-тє вид., стереотип. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. – 304 с.

Корній Дара. Тому, що ти є / Дара Корній. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2012. – 240 с.

Роздобудько І. Ґудзик; Все, що я хотіла сьогодні…; Оленіум : романи / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2008 – 475 с.

Роздобудько І. Дві хвилини правди : роман / Ірен Роздобудько. – К. : Нора-Друк, 2008 – 248 с.

Савченко Л. В. Феномен етнокодів духовної культури у фразеології української мови: етимологічний та етнолінгвістичний аспекти : монографія / Л. В. Савченко. – Сімферополь : Доля, 2013. – 600 с.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.

Талан С. Купеля : збірка / Світлана Талан. – Харків : Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. – 240 с.

Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты / В. Н. Телия. – М. : Языки русской культуры, 1996. – 288 с.

Фразеологічний словник української мови [укл. В.М. Білоноженко та ін.] / В. М. Білоноженко – К. : Наукова думка, 1999. – 984 с.





ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)