ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ХУДОЖНЬОЇ КАРТИНИ СВІТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕКСТОВОЇ МОТИВАЦІЇ

Автор(и)

  • Н. М. Савчук Уманський державний педагогічний університ імені Павла Тичини, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.131395

Ключові слова:

художня картина світу, мотивація, текстова мотивація, художній текст

Анотація

У статті розглянуто теоретичні засади репрезентації художньої картини світу крізь призму текстової мотивації; установлено взаємозв’язок між поняттями мотивація (мотивування), мотивованість, мотивізація як ключових дескрипцій у царині словотвору, теорії номінації та когнітивної ономасіології; надано визначення поняття художній текст як особливої функціональної системи; сформульовано теоретичні положення текстової мотивації (позиція автора) і її дешифрування (позиція читача) як пізнавального процесу в репрезентації художньої картини світу.

Посилання

Blinova, O. I. (2010) Motivation and its aspects [Motivologija i ejo aspekty], [3-e izd., ispr. i dop.], M.: KRASAND, 304 s.

Boldyrev, N. N. (2006) The prototypical approach: the problems of the method [Prototipicheskij podhod: problemy metoda]. Mezhdunarodnyj kongress po kognitivnoj lingvistike: sbornik materialov, (26–28 sentjabrja 2006 g.), Tambov, S. 34–39.

Bolotnova, N. S. (2007) Philological analysis of the text [Filologicheskij analiz teksta : [uch. pos.]], [3-e izd., ispr. i dop.], M., 520 s.

Bolotnova, N. S. (1998) Aesthetic motivation of a word in the lexical structure of a fictional text [Jesteticheskaja motivirovannost’ slova v leksicheskoj strukture hudozhestvennogo teksta], Aktual’nye problemy derivatologii, motivologii, leksikografii: M-ly vseross. konf., Tomsk, S. 3–8.

Golev, N. D. (1972) On the principles of the nomination and the method of its research [O principah nominacii i metode ih issledovanija], Materialy nauch. konf., posv. 50-letiju obrazovanija SSSR, Tomsk, Vyp. 5. Lingvistika. Teoreticheskie voprosy russkogo jazyka i ego govorov, S. 94–99.

Zaika, V. I. (2007) Aesthetic realization of the language: functional and pragmatic studies [Jesteticheskaja realizacija jazyka: funkcional’no-pragmaticheskie issledovanija : avtoref. dis. ... d-ra filol. nauk], Velikij Novgorod, 32 s.

Ishhenko, N. G. (2000) Word-formation synonymy in modern German [Slovoobrazovatel’naja sinonimija v sovremennom nemeckom jazyke], K.: Izd. centr KGLU, 340 s.

Kijak, T. R. (1988) Motivation of lexical units (quantitative and qualitative characteristics, [Motivirovannost’ leksicheskih edinic (kolichestvennye i kachestvennye harakteristiki)], L’vov: Izd-vo pri L’vovskom gos. un-te izdat. ob#edinenija “Vyshha shkola”, 1988, 164 s.

Leshhak, O. (1996) Language activity. Fundamentals of functional methodology of linguistics [Jazykovaja dejatel’nost’. Osnovy funkcional’noj metodologii lingvistiki], Ternopol’, 446 s.

Manakin, V. M. (2005) The inner form of the word as a parameter cross-language comparisons [Vnutrishnya forma slova yak parametr mizhmovnoho zistavlennya], Problemy zistavnoyi semantyky: [zb. nauk. pr], K.: Vyd. tsentr KNLU, Vyp. 7, S. 138–140.

Plyushch, M. Ya. (1994) Word formation [Slovotvir, Suchasna ukrayins’ka literaturna mova: pidruchnyk], [za red. M.Ya. Plyushch], K.: Vyshcha shkola, 414 s.

Sedov, K.F. (2007) Neuropsycholinguistics [Nejropsiholingvistika : [uch. pos.]], M., 2007, 274 s.

Selivanova, O. O. (2008) Cognitive concept of word-formation motivation [Kohnityvna kontseptsiya slovotvirnoyi motyvatsiyi], Problemy zahal’noho, hermans’koho ta slov"yans’koho movoznavstva. Do 70-richchya prof. V.V. Levyts’koho: [zb. nauk. prats’], Chernivtsi: Knyha KhKhI, S. 379–389.

Sidorova, T. A. (2015) Textual motivation as a cognitive process of aesthetic communication (based on T. Tolstoy’s stories) [Tekstovaja motivacija kak kognitivnyj process jesteticheskoj kommunikacii (na materiale rasskazov T. Tolstoj)], Voprosy kognitivnoj lingvistiki, No. 1 (042), S. 97–103.

Sidorova, T. A. (2010) Textual motivation as a factor in the representation of the fictional picture of the world (theoretical aspect) [Tekstovaja motivacija kak faktor reprezentacii hudozhestvennoj kartiny mira (teoreticheskij aspekt)], Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. Serija Lingvistika, No. 4 (2), S. 720–722.

Snitko, O. S. (1989) Inner form and content of nominative units [Vnutrishnya forma i zmist nominatyvnykh odynyts’], Movoznavstvo, No. 6, S. 9–14.

Stepanova, V. V. (2006) The word in the text. From lectures on functional lexicology [Slovo v tekste. Iz lekcij po funkcional’noj leksikologii], SPb.: Nauka: SAGA, S. 120–130.

Tarasova, I. P. (1992) The structure of the meaning and structure of the communicant’s personality [Struktura smysla i struktura lichnosti kommunikanta], Voprosy jazykoznanija, No. 4, S. 108–113.

Jagafarova, G. N. (2010) Basic Onomasiological Concepts [Osnovnye Onomasiologicheskie Ponjatija], Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo universiteta, No. 13 (194). Filologija. Iskusstvovedenie, Vyp. 43, S. 172–177.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-27

Номер

Розділ

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ