ЕМОТИВНИЙ ПРОФІЛЬ РАДОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ФРАЗЕМІЦІ

Автор(и)

  • Ж. В. Краснобаєва-Чорна Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.180882

Ключові слова:

базова емоція, емотивна картина світу, радість, фразема, невербальне кодування

Анотація

У статті визначено специфіку емотивного профілю радості в українській фраземіці. Об’єктом виступає базова емоція радості, а предметом постають фраземи на позначення радості. Описано фізіологічні та поведінкові компоненти радості, зафіксовані у фраземіці, з опертям на особливості невербального кодування радості та встановленням складників емотивного профілю радості як фрагмента емотивної картини світу українця.

Посилання

Ginoyan, R. V., Khomutov, A. E. (2010), Physiology of emotions [Fiziologiya emotsiy], Izd-vo Nizhegorodskogo gosuniversiteta, Nizhniy Novgorod, 66 p.

Gordeeva, O. V. (2018), Studies of the duration of emotions in Western psychology: how much «lives» joy? [Issledovaniya prodolzhitel'nosti emotsiy v zapadnoy psikhologii: skol'ko «zhivet» radost'?], Vestnik Moskovskogo universiteta, Seriya 14, Psikhologiya, №4, pp. 165–177.

Izard, K., (1980), Human emotions [Emotsii cheloveka], Izd-vo Mosk. un-ta, Moscwa, 440 p.

Ignatenko, D. Ye. (2017), Intensity of positive emotions in phraseological units of English, German, Russian and Ukrainian [Intensy`vnist` vy`yavu pozy`ty`vny`x emocij u frazeologizmax anglijs`koyi, nimecz`koyi, rosijs`koyi ta ukrayins`koyi mov], Ty`pologiya movny`h znachen` u diahronichnomu ta zistavnomu aspektah, DonNU im. Vasy`lya Stusa, Vinny`cya, Vy`p. 33‒34. Pp. 35‒48.

Kopchak, O. I. (2012), Glutonimes in the Persian and Ukrainian phraseological units to denote human emotions [Glyutonimy` u pers`ky`h i ukrayins`ky`h frazeologizmah na poznachennya emocij lyudy`ny`], Naukovi zapy`sky` [Nacional`nogo universy`tetu «Ostroz`ka akademiya»], Seriya «Filologichna», Vy`d-vo Nacional`nogo universy`tetu «Ostroz`ka akademiya», Ostrog, Vy`p. 29, Pp. 89‒92.

Krasnobayeva-Chorna, Zh. V. (2018), Emotional world’s image in the Ukrainian phraseology: axiological measurement of fundamental human emotions [Emoty`vna karty`na svitu v ukrayins`kij frazemici: aksiologichny`j vy`mir fundamental`ny`x emocij lyudy`ny`], Studia Slavica Hung., Vol. 63/2, Pp. 321‒332 .

Markova, D. S. (2016), Coloronimes in idioms to denote feelings in Ukrainian and German [Koloronimy` u frazeologizmax na poznachennya pochuttiv v ukrayins`kij ta nimecz`kij movax], MAG`ISTERIUM, Vy`p. 62, Movoznavchi studiyi, Pp. 61‒64.

Stankevy`ch-Ivanova, V. (2010), Expression of emotions of joy by means of phraseology of the Czech [By`razhennya emocij radosti zasobamy` frazeologiyi ches`koyi movy`], Komparaty`vni doslidzhennya slov'yans`ky`h mov i literatur, Vy`p. 11, Pp. 167‒172.

Khalturina, O. V., Kinderknekht, Ya. A. (2015), Phraseological units expressing the state of joy in Russian, English, German [Frazeologizmy, vyrazhayushchie sostoyanie radosti v russkom, angliyskom, nemetskom yazykakh], Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i fundamental'nykh issledovaniy, №5–4, Pp. 747–750.

Chepok, D. S. (2013), Some features of functioning of phraseological units to denote feelings [Deyaki osobly`vosti funkcionuvannya frazeologizmiv na poznachennya pochuttiv], Filologichni nauky`, Kn. 4, Pp. 109–112.

Shakhovskiy, V. I. (1987), Categorization of emotions in the lexical and syntactic system of the language [Kategorizatsiya emotsiy v leksiko-sintaksicheskoy sisteme yazyka], Izd-vo VGU, Voronezh, P. 7.

Shibles, W. (1974), Emotion. The Method of Philosophical Therapy, White Water, Wiscon, Language, Pp. 26–29.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-16

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ МОВИ. ДІАЛЕКТОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОЛОГІЯ