КІЛЬКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАСНИХ НАЗВ МАТЕРІАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ

Автор(и)

  • М. М. Торчинський Хмельницький національний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181055

Ключові слова:

архітектуронім, кількісна характеристика, порейонім, прагматонім, товаронім, хрематонім

Анотація

У статті з’ясовано, що загальна кількість прагматонімів становить 2 006 000, проте лише 70 000 можуть функціонувати як одиниці мови. Найбільше засвідчено власних назв будинків і подібних споруд (1 260 000), товарів (300 000) і окремих предметів (260 000).

Посилання

Bila, Ye. S. (2018), English-speaking aromaton’s: structural, semantic and cognitive measurements: Author’s thesis [Anglomovni aromatonimy: strukturnyj, semantychnyj ta kognityvnyj vymiry: avtoref. dys. … kand. filol. nauk], Odesa, 21 р.

Vinaryeva, O. V. (2005), Structural, semantic and pragmatic aspects of English-speaking trade names (on material of websites of the Internet): Author’s thesis [Strukturnyj, semantychnyj i pragmatychnyj aspekty anglomovnykh torgovykh nazv (na materiali veb-sajtiv merezhi Internet): avtoref. diss. ... kand. filol. nauk], Kyiv, 20 р.

Zhajvoronok, V. V. (2004), Capital or small letter?: dictionary-reference book [Velyka chy mala litera?: slovnyk-dovidnyk], Naukova dumka, Kyiv, 202 р.

Il’ina, I. I. (1998), Lexico-semantic and structural characteristic of karonyms (on material of names of the Volga steamships): Author’s thesis [Leksiko-semanticheskaya i strukturnaya kharakteristika karonimov (na materiale nazvaniy volzhskikh parokhodov): avtoref. diss. … kand. filol. nauk], Samara, 23 р.

Isakova, A. A. (2008), Evolution of pragmonyms space: structure, semantics, pragmatics (on material of a modern mekhanonyms): Author’s thesis [Evolyutsiya pragmonimicheskogo prostranstva: struktura, semantika, pragmatika (na materiale sovremennoy mekhanonimii): avtoref. diss. ... doktora filol. nauk], Krasnodar, 45 р.

Karpenko, O. Yu. (2008). Hrematonyms frame and imaginations onomast’s around it [Khrematonimichnyj frejm ta fantaziyi onomastiv navkolo n’ogo], Studia Slovakistica, Vyd-vo Oleksandry Garkushi, Uzhgorod, P. 169–176.

Karpenko, Yu. O. (2004), Own names [Vlasni nazvy], Ukrayinska mova: Encyklopediya, Vyd-vo «Ukrayinska encyklopediya» im. M. P. Bazhana, Kyiv, P. 83–84.

Komolova, Z. P. (1972), Experience of a quantitative research of pragmonym’s (on material of trademarks of the USSR and the USA) [Opyt kolichestvennogo issledovaniya pragmonimov (na materiale tovarnykh znakov SSSR i SShA) ], Voprosy terminologii i lingvisticheskoy statistiki, Izd-vo Voronezh. un-ta, Voronezh, Р. 50–60.

Kurushyna, M. A. Onomastic models of trademarks and nominal in modern Ukrainian: Author’s thesis [Vidonomastychni modeli tovarnykh znakiv ta nomeniv u suchasnij ukrayinskij movi: avtoref. dys. … kand. filol. nauk], Kharkiv, 16 p.

(2015), The international classification of goods and the services [Mezhdunarodnaya klassifikatsiya tovarov i uslug], FIPS, Moskva, 347 p.

Mordvinova, N. G. (2008), Verbal trademarks of alcoholic beverages (on material of the Russian, Chuvash, French, Italian, Spanish, German and English languages): Author’s thesis [Slovesnye tovarnye znaki alkogolnykh napitkov (na materiale russkogo, chuvashskogo, frantsuzskogo, italyanskogo, ispanskogo, nemetskogo i angliyskogo yazykov) : avtoref. diss. … kand. filol. nauk], Cheboksary, 28 р.

Sotnikova, E. A. (2006), Onomastic space of names of perfumery products in Russian: Diss… [Onomasticheskoe prostranstvo nazvaniy parfyumernoy produktsii v russkom yazyke : diss. … kand. filol. nauk], Elets, 259 р.

Tkachenko, G. V. (2012), English-speaking hrematonym’s as linguo-cognitive world picture phenomena: Diss... [Anglomovni khrematonimy yak lingvokognityvni fenomeny kartyny svitu : dys. … kand. fil. nauk], Odesa, 236 p.

Torchynskyi, M. M. (2008), Structure of onym’s space of Ukrainian: Monograph [Struktura onimnogo prostoru ukrayinskoyi movy: monografiya], Avist, Khmelnyczkyi, 550 p.

Shestakova, S. O. (2002), Leksiko-semantic innovations in the system of the Ukrainian nomination (on material ergonym’s and pragmonym’s): Diss... [Leksyko-semantychni innovaciyi u systemi ukrayinskoyi nominaciyi (na materiali ergonimiv i pragmonimiv): dys. ... kand. filol. nauk], Kharkiv, 241 р.

Yakovleva, O. E. (2006), Semiotics types of pragmatonym’s of modern Russian (on material of the nominations of food): Author’s thesis [Semioticheskie tipy pragmatonimov sovremennogo russkogo yazyka (na materiale nominatsiy produktov pitaniya): avtoref. diss. ... kand. filol. nauk], Novosibirsk, 21 р.

Yanchyshyn, A. M. (2019), Own names of industrial goods: typology, origin and functioning: Diss… [Vlasni nazvy promyslovykh tovariv: typologiya, pokhodzhennya i funkcionuvannya: dys. … kand. filol. nauk], Khmelnyczkyi, 356 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-17

Номер

Розділ

ОНОМАСТИКА