ВИОКРЕМЛЕННЯ ПОНЯТТЯ ОСВІТЯНСЬКОГО МЕРЕЖЕВОГО ДИСКУРСУ: РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС», «НАУКОВИЙ ДИСКУРС» І «ОСВІТЯНСЬКИЙ МЕРЕЖЕВИЙ ДИСКУРС»

Автор(и)

  • Г. І. Труба Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2022.29.262420

Ключові слова:

дискурс, науковий дискурс, педагогічний дискурс, освітянський дискурс, освітянський мережевий дискурс

Анотація

Стаття присвячена виокремленню з традиційних науково і педагогічного дискурсів нового дискурсу – освітянсього мережевого, який є абсолютно новою, раніше не дослідженою одиницею, та надана спроба його характеристики за класичною усталеною схемою структурування дискурсів. У сучасному світі цифровізації та автоматизації різноманітних процесів наука та освіта не стоять осторонь, а вчитель – в авангарді змін, отже, і науковий, і педагогічний дискурси зазнають не лише формальних, а й якісних змін, які викликані пошуком нової освітньої парадигми, принципів та підходи до організації навчального процесу, а також методів, форм і засобів навчання студентів, впровадження технологічних інновацій, що сприятиме підвищенню якості освіти. Усе це не могло не змінити докорінно структури цих дискурсів та призвести до формування нових. Метою дослідження є виділення освітнього мережевого дискурсу в окрему структурну одиницю. Завдання: проаналізувати онлайн-«життя» українських освітян і на основі цього дослідження описати структуру освітнього мережевого дискурсу. Об’єктом дослідження є освітній мережевий дискурс, а предметом дослідження – визначення основних диференційних ознак, притаманних будь-якому дискурсу. Фактичний матеріал – добірка матеріалів із соціальних мереж «Intagram», «Facebook», «YouTube», «TikTok». Загалом опрацьовано понад 500 сторінок як відомих і помітних в українському освітньому просторі постатей (офіційні сторінки І. Д. Фаріон та О. М. Авраменко), так і маловідомих. Серед загальнонаукових методів використовувалися аналіз, синтез, індукція, дедукція, спостереження, зокрема не включені (спостереження за офіційними сторінками); описовий. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що воно є першою спробою дослідження освітнього мережевого дискурсу, який широко представлений у сучасному суспільстві, як не суто інституційного, аргументативного, інформаційного, соціально-ритуального інституційно-побутового опосередкованого типу дискурсу.

Посилання

Академічний тлумачний словник. URL: http://sum.in.ua/

Арутюнова Н. Д. Дискурс. М., 1990. С. 136–137.

Бхіндер Н. В. Лінгвістичний аспект навчально-педагогічного дискурсу викладача англійської мови у закладах вищої педагогічної освіти. Проблеми лінгвістики тексту та дискурсу. Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Філологія», вип. 8(76), 2019. стор. 29 - 31.

Карасик В. И. О типах дискурса. Языковая личность: институциональный и персональный дискурс. Волгоград: Перемена, 2000 (а). С. 5–20.

Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М.: Гнозис, 2004. URL: https://www.pushkin.institute/science/publikacii/detail.php?ID=17667

Кицак Г. Характерні риси наукового дискурсу. URL: http://eprints.zu.edu.ua/6981/1/11kgvhrn.pdf

Кротков Є. А. Проблема типов научного дискурса. Гуманитарные науки. №4 (8). 2012. стр 16 – 26.

Остражкова Н. С. Педагогический дискурс. Лекции. Тамбов, 2009. 235 c.

Поспелова О. В. Дискурс-анализ и его место в современных исследованиях политики. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. 2013. Т. 21, вип. 23(4). С. 230-237. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2013_21_23%284%29__38

Труба Г. М. Розмежування понять освітнього й освітянського дискурсу. Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць. Серія «Філологія», 2021. Вип 47. C. 231 – 237.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-09

Номер

Розділ

СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА